Autorizovaný bezpečnostný technik

037 / 233 37 06

BOZP Nitra - bezpečnosť práce, Ing. Rudolf Vašíček

BOZP v Nitre

Hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý Vám zabezpečí školenie bezpečnosti práce pre Vašich zamestnancov za výhodné ceny? Autorizovaný bezpečnostný technik Ing. Rudolf Vašíček má v oblasti BOZP už viac ako 10-ročnú prax a množstvo spokojných klientov z Nitry aj širokého okolia. Pridajte sa k nim aj vy!

Bezpečnosť práce

V oblasti bezpečnosti práce ponúkame nasledovné služby:

 • Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti - koordinácia na stavbách
 • Bezpečnostnotechnické služby
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, plynových, zdvíhacích
 • Inštruktor vodičov motorových vozíkov
 • Lektor obsluhy stavebných strojov
 • Lektor lešenárskej techniky
 • Organizovanie kurzov, školení a seminárov
 • Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení
 • Plynových a tlakových zariadení
 • Poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov

Ochrana pred požiarmi

Zabezpečujeme komplexné služby požiarneho technika, ako napr.:

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • určovanie požiarnej bezpečnosti stavieb
 • poskytovanie odborného poradenstva v súvislosti s ochranou pred požiarmi

Oprávnenia na VVZ

 • Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích
 • Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie viazačov bremien
 • Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
 • Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)
 • Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení
 • Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení
 • Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Pracovná zdravotná služba

potrebujete zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre svojich zamestnancov? Spoločnosť ABTS-PO z Nitry vykonáva zdravotný dohľad a poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do 1. a 2. kategórie.

Školenie BOZP za výhodnú cenu

Aby sme Vám mohli poskytovať spoľahlivé služby v oblasti bezpečnosti práce, neustále sledujeme legislatívne zmeny a trendy v BOZP. V prípade potreby Vám vždy ochotne a pohotovo poradíme. Kontaktujte nás kedykoľvek 24 hodín denne.

Našim klientom poskytujeme atraktívne zľavy na školenie BOZP podľa počtu zamestnancov. Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku.


Ing. Rudolf Vašíček - školenie BOZP

BOZP Nitra - školenie bezpečnosti práce

Ing. Rudolf Vašíček ABTS - PO
Adresa: Hraničná 39, 949 01 Nitra

Tel. č.: 037 / 233 37 06, 0911 932 542
E-mail: rudusino@gmail.com
Web: www.abts-po.sk

pôsobíme NON-STOP
(po 22:00 cez SMS)